English    Rus          NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI SƏHİYYƏ NAZİRLİYİ
DUZDAĞ FİZİOTERAPİYA XƏSTƏXANASI

ƏLAQƏ ÜÇÜN:

 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Duzdağ Fizioterapiya Xəstəxananın

Şaxta bölməsi:

Əlaqə telefonu:  (+994 36) 544-49-41

                             (+994 36) 554-03-87

Bizə yazın

duzdag@nakhchivan.az