English    Rus          NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI SƏHİYYƏ NAZİRLİYİ
DUZDAĞ FİZİOTERAPİYA XƏSTƏXANASI

duzdag@nakhchivan.az